Sega Mega Drive

Mellan åren 1988 och 1990 lanserade tillverkaren SEGA konsolen Sega Mega Drive över hela världen. Detta då för att konkurrera med främst Nindendo Super NES och PC Engine.I Europa var det däremot nästan bara konkurrens från Nintendo att tala om då PC Engine aldrig slog igenom i denna världsdel. I början av 90-talet uppdaterades spelkonsolen för att hänga med i den tekniska utvecklingen. År 1992 släpptes Mega-CD som kompletterade enheten med en CD-läsare. Året efter lanserades Sega Mega Drive 2. Den var något mindre och hade lite andra komponenter men överlag var det inte något extremt stor förändring. Ännu ett steg togs med Mega Drive 32X som var ett sätt att försöka hålla försprånget som företaget hade mot Nintendo. Just denna uppdatering togs däremot inte väl emot och kan snarare ses som en flopp i utvecklingen av Segas spelkonsol.Nästa steg blev utvecklingen av nästa spelkonsol som var Sega Game Gear (1991) och Sega Saturn (1994)