Lär dig punto banco

Punto banco är ett annat ord för baccarat. I Sverige och norra Europa är baccarat mycket vanligare, men söder ut kommer du istället att höra punto banco. Punto banco är et casinospel som alltid finns tillgängligt, vare sig det är på ett onlinecasino eller ett fysiskt casino. Det är en av de klassiska hasardspelen tillsammans med: poker, blackjack, roulette och craps (tärning).I det här spelet gäller det att satsas pengar på vem man tror får den bästa korthanden: du själv (punto), banken (banco) eller oavgjort (kallat egalité). För att vinna gäller det att komma så nära 9 som möjligt.Spelet spelas med flera kortlekar, oftast mellan 6-8 stycken, så det är svårare att räkna kort. Varje hand man spelar består av 2-3 kort och man fokuserar endast på valören, färgen har ingen betydelse. Korten har följande värde:

  • Tio, knekt, dam och kung: värde 0
  • Ess: värde 1
  • Övriga kort: behåller sitt siffervärde

Om summan av dina två kort bli tvåsiffrigt (du har en 9:a och en 5:a vilket ger en total på 14) så stryker man den första siffran för att få ett ensiffrigt tal, så enligt exemplet har din hand ett värde på 4.Har du satsat rätt och punto eller banco vinner, får du dubbla insatsen tillbaka. Om du gissar rätt på oavgjort är utbetalning mycket större, då får du 8 eller 9 gånger insatsen tillbaka.Sedan kommer lite mer komplicerade regler om när man får ta ett tredje kort. Både du och banken får alltid två kort var i början av en hand.Du som är punto får ytterligare ett kort om handens värde är mellan 0 och 5, såvida banco inte har ett handvärde på 8 eller 9.Banco får dra ett tredje kort om någon av dessa påstående stämmer:

  • Värdet är 0-2 och punto har inte 8 eller 9
  • Värdet är 3: men om punto har ett tredje kort som är en 8 får det tredje kortet inte dras.
  • Värdet är 4 och puntos tredje kort är 2-7
  • Värdet är 5 och puntos tredje kort är 4-7
  • Värdet är 6 och puntos tredje kort är 6-7

Både du och banken måste stanna om ni får 8 eller 9, eftersom det är målet med spelet.